งานประกันสังคม

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 

เป็นหน่วยงานสังกัด สภากาชาดไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นโรงพยาบาล ขนาด 500 เตียงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า พระบรมราชเทวีพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานกำเนิด โรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๕ ก่อตั้งครบ ๑๐๙ ปี ในปี พ.ศ. 2554 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการ ปัจจุบันโรงพยาบาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 120 ท่าน ในสาขาต่าง ๆ ทุกสาขา รวมทั้งบุคลากรในด้านอื่น ๆ อีกกว่า 1,400 คน โรงพยาบาลได้นำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจในประสิทธิภาพ และคุณภาพของโรงพยาบาล
โรงพยาบาล ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ประกันตนเป็นอย่างยิ่ง โดยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนที่อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี อย่างเป็นสัดส่วน เพิ่มช่องทางด่วนพิเศษ เพื่อให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทั้งการลงทะเบียน การตรวจโรค การรักษา และการรับยา ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกันตนยังแผนกผู้ป่วยนอก
กรณีที่ผู้ประกันตนไม่สามารถมาในเวลาราชการได้ โรงพยาบาลได้จัดคลินิกนอกเวลา และจัดหาแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาให้บริการ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. และยังสามารถรับบริการได้ที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
หากผู้ประกันตนต้องพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลได้จัด ห้องพักพิเศษ สำหรับผู้ประกันตนโดยเฉพาะ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรทัศน์สี พร้อมแจกอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น เช่น แปรงสีฟัน , ยาสีฟัน , สบู่ , ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ
หากเป็นโรคที่จำเป็นต้องมีการส่งต่อ เช่น การรักษามะเร็งโดยการฉายรังสี การผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลสามารถส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สภากาชาดไทย) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารเข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนได้ทั่วประเทศ ตามสิทธิของสำนักงานประกันสังคมภายใน 72 ชั่วโมง และหลังจากรับแจ้ง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ทั้งหมด
นอกจากการให้บริการที่โรงพยาบาลแล้ว โรงพยาบาลยังได้จัดสถานพยาบาลเครือข่ายเอกชนจำนวนกว่า 70 แห่ง และสถานพยาบาลเครือข่ายของรัฐกว่า 30 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ท่านเจ็บป่วยด้วยโรคเฉียบพลัน หรือโรคสามัญที่พบบ่อย เช่น ไข้หวัด ท้องเดิน ฯลฯ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประกันสังคม
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 290 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2011

 

ในเวลาราชการ : โทร. 0-3832-0200 โทรสาร. 0-3831-1009
ติดต่อ : ศูนย์ประกันสังคม ต่อ 3401-3
ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคม ต่อ 3155
งานกองทุนเงินทดแทน ต่อ 3227
งานประกันชีวิต ต่อ 3228
งาน พรบ. ต่อ 1199
นอกเวลาราชการ : โทร. 0-3832-0200 โทรสาร. 0-3831-1298
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ต่อ 1200

www.somdej.or.th (E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 
 

ปลอดภัย ได้มาตรฐาน วิชาการเป็นเลิศ

 
joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital
Joomla templates www.joomlashine.com