โรคปวดข้อศอกด้านนอก

 

            

    นายแพทย์สรณัฐ เตชะพานิชกุล                 

 

 

   

โรคปวดข้อศอกด้านนอก คืออะไร ?

โรคที่เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณแขนท่อนล่าง ซึ่งมีจุดเกาะกับปุ่มกระดูกต้นแขนส่วนปลายด้านนอก (บริเวณของข้อศอกด้านที่อยู่นอกลำตัว) ซึ่งกล้ามเนื้อกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ในการกระดกข้อมือ เหยียดนิ้วมือ    พลิกหงายฝ่ามือ รวมถึงช่วยช่วยประคองข้อมือให้มั่นคงระหว่างใช้งานข้อศอก

 

รู้จักโครงสร้างข้อศอก

โครงสร้างของข้อศอกประกอบด้วยกระดูก 3 ชิ้น คือกระดูกต้นแขน 1 ชิ้น และกระดูกปลายแขน 2 ชิ้น และมีเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหลายมัดที่มาเกาะกับปุ่มกระดูกเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหว

 

ทำไมเรียก tennis elbow ?

                ในสมัยก่อนโรคปวดข้อศอกด้านนอกนั้นยังไม่มีชื่อเรียกที่ชัดเจน ได้มีแพทย์หลายท่านศึกษาและสังเกตว่าอาการของโรคนี้พบได้บ่อยในอาชีพบางอาชีพ จึงมีการเรียกชื่อโรคตามอาชีพหรือการใช้งานกล้ามเนื้อ เช่น writer’s cramp , washer women’s elbow แต่ที่นิยมเรียกที่สุดคือ tennis elbow เนื่องจากนักกีฬาเทนนิสประสบปัญหาจากภาวะนี้มากจากท่าการตีเทนนิสแบบ backhand แต่ที่จริงแล้วโรคนี้พบได้ในหลากหลายอาชีพโดยไม่จำกัดแต่นักเทนนิสเท่านั้น

 

สาเหตุเกิดจากอะไร ?

ส่วนใหญ่เกิดจากการออกแรงใช้งานแขนส่วนล่างซ้ำ ๆ เป็นเวลานานต่อเนื่องในท่าเดิมเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเอ็นตามมา ที่พบในบ่อยมีทั้งจากการออกกำลังกาย เช่น เล่นเทนนิส กีฬาที่ใช้แร็กเกต หรือจากการทำงาน งานช่าง งานครัว งานก่อสร้าง งานทาสี งานยกของ การเล่นเครื่องดนตรีบางประเภท ฯลฯ ในบางรายอาจเกิดจากการบาดเจ็บเฉียบพลันต่อตัวเส้นเอ็น เช่น จากอุบัติเหตุ หรือการออกแรงมากเกินไป

 

ปัจจัยเสี่ยงทีทำให้เกิดโรคมีอะไรบ้าง ?

 โรคปวดข้อศอกด้านนอกพบได้ในทั้งชายและหญิง

-          อายุ : ส่วนใหญ่พบในช่วงอายุผู้ใหญ่วัยทำงาน ช่วง 30-50 ปี แต่เป็นได้ในทุกช่วงอายุ

-          อาชีพ : อาชีพที่มีการใช้งานข้อมือหรือมือในท่าเดิมซ้ำ เช่น ช่างประปา ช่างไม้ ช่างทาสี พ่อค้าแล่เนื้อ ฯลฯ

-          กีฬา : กีฬาที่ใช้งานข้อมือและแขนซ้ำๆ โดยเฉพาะกีฬาที่ใช้แร็กเกต เช่น เทนนิส สควอช ฯลฯ

 

มีอาการแบบไหน ?

อาการเริ่มต้นคือจะมีการปวดบริเวณปุ่มกระดูกข้อศอกด้านนอกเวลาขยับแขนและข้อมือในท่าที่เส้นเอ็นกล้ามเนื้อมีการใช้งาน เช่น กระดกข้อมือ ยกของ ฯลฯ  และจะกดเจ็บชัดเจนบริเวณปุ่มกระดูกข้อศอกด้านนอก

            หากยังไม่ได้รับการรักษา อาการจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ มีการปวดร้าวลงแขนถึงข้อมือ อาจปวดแม้ขณะในช่วงพักการใช้งานแขน หากเป็นมากอาจส่งผลทำให้แรงในการกำมือลดลง ส่งผลกระทบต่อการใช้งานมือและแขนในชีวิตประจำวัน เช่น ถือแก้วน้ำ บิดลูกบิดประตู เปิดขวดน้ำ ฯลฯ

 

จะรักษาอย่างไร ?

            การรักษาแบ่งหลัก ๆ ได้เป็นรักษาแบบไม่ผ่าตัด และรักษาแบบผ่าตัด ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักหายได้จากการรักษาแบบไม่ผ่าตัด โดยมีหลายวิธี ได้แก่

           1.พักการใช้งาน เป็นการรักษาขั้นพื้นฐาน คือลดการใช้งานแขนข้างที่มีอาการ เพื่อให้เส้นเอ็นกล้ามเนื้อได้มีเวลาฟื้นฟู

           2.ประคบเย็น ใช้น้ำแข็งหรือถุงเจลความเย็นประคบตรงบริเวณที่ปวด 20 นาที วันละ 3 ครั้ง ในช่วงที่มีการปวดอักเสบใหม่ ๆ

           3.รับประทานยาแก้ปวด ส่วนใหญ่ใช้เป็นยากลุ่ม NSAIDs ที่มีฤทธิ์บรรเทาปวดและลดอักเสบ ไม่แนะนำให้ทานต่อเนื่อง เนื่องจากมีผลข้างเคียงได้

           4.ใส่ที่ประคองแขน ช่วงปลายต่อข้อศอก จะช่วยลดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

           5.รักษาทางกายภาพบำบัด ใช้ท่ายืดกล้ามเนื้อและเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่าง ๆ บริเวณท่อนแขนส่วนปลาย หรือใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น เครื่องอัลตร้าซาวน์ (ultrasound)

           6.การบำบัดด้วยคลื่นกระแทก (shockwave) ใช้หลักการคลื่นกระแทกเพื่อก่อให้เกิดการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อบริเวณเส้นเอ็นเพื่อกระตุ้นการฟื้นฟู

           7.การฉีดยาเสตียรอยด์ (steroid) หรือ ยาแก้อักเสบเข้าข้อโดยตรง เพื่อลดการบวมการอักเสบ

 

ในกรณีที่การรักษาไม่ตอบสนองต่อการรักษาข้างต้น แพทย์อาจพิจารณาการรักษาโดยวิธีผ่าตัด

 

ป้องกันได้อย่างไร ?

                ป้องกันได้โดยลดปัจจัยเสี่ยง และการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี

            1.ยืดกล้ามเนื้อ ป้องกันการบาดเจ็บหลังและก่อนใช้งาน

            2.ออกกำลังกายกล้ามเนื้อ

            3.หลีกเลี่ยงการใช้งานซ้ำ ๆ

            4.ใช้อุปกรณ์ในการทำงานหรือออกกำลังกายที่เหมาะสม

 

...........................................................................................................................

 

 

 
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital