ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมรับฟังรายการวิทยุ

 

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมรับฟังรายการวิทยุ

                      ทางสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท พัทยา FM.107.75 เมกกะเฮิร์ต

                                เรื่อง วัยทอง

                                โดย พญ.ธนนันท์ จงสมบูรณ์สุข

                                วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.15 น.

                            **********************************

                                เรื่อง ปวดหลัง

                                โดย นพ.ศรัณย์ ไพรัชเวทย์

                                วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.15 น.   

                                *************************************                 

                       สถานีวิทยุศรีราชาซิตี้ไลท์ FM.93.75 เมกกะเฮิร์ต

                                เรื่อง ปวดข้อศอก

                                โดย นพ.นพดล ปัญจวัฒนา (ฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้อ)

                                วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 น.(สถานีศรีราชา)

 

                            ************************************

                                เรื่อง เนื้องอกมดลูก

                                โดย พญ.นุชนารถ พัฒนาปัญญาสัตย์ (ฝ่ายสูติ-นรีเวชกรรม)

                                วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 น.(สถานีศรีราชา)

                            **************************************

 

 
Copyright ? 2018 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital