ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมรับฟังรายการวิทยุ

                      ทางสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท พัทยา FM.107.75 เมกกะเฮิร์ต

                      เรื่อง ซีท...ที่ข้อมือ

                      โดย นพ.สุรศักดิ์ ศรีมงคลพิทักษ์ (ฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้ม)

                      วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.15 น.

                      และสถานีวิทยุศรีราชาซิตี้ไลท์ FM.93.75 เมกกะเฮิร์ต

                      เรื่อง เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์

                      โดย พญ.จุฬารัตน์ สุต๋า (ฝ่ายสูติ-นรีเวชกรรม)

                      วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น.(สถานีศรีราชา)

 

 
Copyright ? 2017 somdej.or.th  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital