อาการปวดศีรษะ...กับดวงตา                        

            

             นายแพทย์ชยวิญญ์  ขจิตตานนท์ 

 

                 กลุ่มโรคปวดศีรษะที่มีอาการทางตาร่วมด้วย เช่น โรคกลุ่มปวดศีรษะ ส่วนโรคทางตาบางอย่างก็มีอาการปวดศีรษะร่วมด้วย เช่น ภาวะกล้ามเนื้อตาล้า
โรคต้อหินเฉียบพลันโรคในกลุ่มปวดศีรษะไมเกรน ที่มีอาการทางตาร่วมด้วย
  

                ไมเกรน กลุ่มนี้จะมีอาการผิดปกติทางสายตานำมาก่อนอาการปวดศีรษะ โดยตาอาจมองเห็นแสงซิกแซก แสงวูบวาบ อาการดังกล่าวมักเกิดขึ้นในเวลาเป็นนาที แล้วค่อยๆ หายไปจนเป็นปกติ  ส่วนใหญ่ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง อาจจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย บางกลุ่มของโรคไมเกรนอาจมีการมองเห็นลดลง แต่ไม่มีภาพซิกแซก เช่น เรติน่า ไมเกรน มีปวดศีรษะร่วมด้วย อาการมักจะเป็นไม่นาน ส่วนมากจะเป็นตาข้างเดียว เชื่อกันว่าเกิดจากการกดเกร็งของหลอดเลือดที่มีมาเลี้ยงจอประสาทตา 

ภาวะกล้ามเนื้อหดตัว

                   ภาวะกล้ามเนื้อหดตัว เกิดจากการที่มีการเพ่งมองในระยะใกล้นานๆ หรือค่าแสงไม่ดี ซึ่งในสมัยนี้พบมาก เช่น การใช้เครื่องมือสื่อสารยุคใหม่
การใช้คอมพิวเตอร์ การดูโทรทัศน์ การเล่นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งการรักษาอาจจะใช้ยาลดปวดได้ แต่จะต้องมีการฝึกกล้ามเนื้อตาเพื่อที่จะช่วยเพิ่มมากขึ้น

 

  

โรคต้อหินเฉียบพลัน

                   โรคต้อหินเฉียบพลัน ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดในผู้ป่วยที่มีมุมตาแคบ ซึ่งจะทำให้เกิดการระบายน้ำตาไม่ทัน ผู้ป่วยมักมีอาการปวดศีรษะร่วมกับปวดตา
ตาขุ่นมัวลง มองเห็นเป็นสีรุ้ง การรักษาจะต้องพบจักษุแพทย์เท่านั้นเพื่อลดความดันลูกตา

Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital