การมารับบริการที่ แผนกผู้ป่วยนอก

อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี  และตึกอัยิกาเจ้า 

สมใจ  พูลเสริม

 

                ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ได้มีผู้มารับบริการมากกว่า 2,000 คนต่อวัน ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่มารับบริการมีความเข้าใจที่ถูกต้องและมีความสะดวกรวดเร็วในการมารอรับบริการ ทางโรงพยาบาลจะขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับแผนกผู้ป่วยนอก อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ของโรงพยาบาลกันก่อนนะคะ ซึ่งมีสถานที่ปฏิบัติงานของแผนกผู้ป่วยนอก ดังนี้

                ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย

                                - จุดคัดกรอง

                                - คลินิก อายุรกรรม หัวใจ ไต ธัยรอยด์ ระบบทางเดินอาหาร โรคไต จิตเวช ศัลยกรรม

  กระดูก และข้อ เวชกรรมฟื้นฟู ฝังเข็ม ห้อง EMG ห้อง EKG ฯลฯ

                                - เวชระเบียน ศูนย์รับผู้ป่วยรักษาต่อในโรงพยาบาล

                                - ห้องตรวจปฏิบัติการ หมายเลข 14

                                - ห้องเอ็กซเรย์ หมายเลข 28

                                - ห้องจ่ายยา

                                - ห้องการเงิน

                                - ประชาสัมพันธ์

                                - โต๊ะตรวจสอบสิทธิ์ 30 บาท

                ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย

                                - คลินิก นรีเวชกรรม ฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว การตรวจวินิจฉัยทารกก่อนคลอด

  เซลวิทยา ปากมดลูก

                                - คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมตกแต่ง

  ห้องผ่าตัดเล็ก

- คลินิกกุมารเวชกรรม ภูมิแพ้ คัดกรองพัฒนาการเด็ก เด็กดี

- ห้องการเงิน

- ห้องจ่ายยา

                ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย

                                - คลินิก ตา, หู, คอ, จมูก, ผิวหนัง, เบาหวาน

                                - คลินิกประกันสังคม

                                - คลินิกทันตกรรม

                                จากข้อมูลเบื้องต้นจะมีรายละเอียดมาก ขอสรุปรูปแบบขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนการมารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี

ขั้นตอนการมารับบริการ ที่แผนกผู้ป่วยนอก ตึกอัยิกาเจ้า

                ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้กำลังก่อสร้างอาคาร 26 ชั้น  ชื่อ “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี” และในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 11.49 น.ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล “เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี” ครั้งที่ 2  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

                โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ได้ลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล และได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพ ความต้องการของผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน จึงได้ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทยขึ้น ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการแล้ว ดังนี้

เปิดทำการ

ตรวจโรคทั่วไป                         -              วันจันทร์ ถึง วันศุกร์              เวลา 08.00 – 16.00 น.

เวชศาสตร์ฟื้นฟู                           -              วันจันทร์ ถึง วันศุกร์              เวลา 08.00 – 16.00 น.

                                                                        วันเสาร์                                   เวลา 08.00 – 12.00 น.

แพทย์แผนไทย                             -              วันจันทร์ ถึง วันศุกร์              เวลา 08.00 – 16.00 น.
                                                                                      วันเสาร์                                  เวลา 08.30 – 16.30 น.

คีเลชั่น                                            -              วันอังคาร ถึง วันเสาร์             เวลา 08.00 – 16.00 น. 

ปิดทำการ

วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

……………………………

Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital