<< สมัครชมรมสมเด็จจิตอาสาออนไลน์คลิ๊กที่นี่ >> 

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสมเด็จจิตอาสาถวายแด่สภานายิกา สภากาชาดไทยและจัดตั้งชมรมสมเด็จจิตอาสา

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย  พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 
และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 60 ปีในปี 2559 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
จึงจัดทำโครงการ"สมเด็จจิตอาสาถวายแด่สภานายิกา สภากาชาดไทย"  
ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากร
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
เครีอข่ายอาสาสมัครสถานประกอบการ และประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี
และรวมพลังมุ่งมั่นในการดำเนินการอาสาสมัครสภากาชาดไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

พันธกิจสภากาชาดไทย

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ผู้รับผิดชอบ

เบอร์ภายใน

เบอร์มือถือ

E-mail

1 บริการทางการแพทย์ และสุขภาพอนามัย

1.1 คลินิกรักษ์สุขภาพ

จันทร์เพ็ญ

1339

082-4709029

jeab290902@gmail .com

1.2 นโมตัดสระ

จรัสลักษมณ์

1207

086-4051253

luck2502@gmail .com

1.3 นวดให้เขาเราสุขใจ

นงค์นุช

1340

081-8625009

nonae.sum@gmail .com

1.4 จิตอาสาประชาสัมพันธ์84 วันเพื่อพระราชินี

ศิวพร

1403

086-6993618

sivain69@gmail .com

2.บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

2.1 สมเด็จต้านภัยพิบัติ

รัชนี

50,51

081-8634399

rachan2434@hotmail .com

2.2 ปฐมพยาบาลประถมวัย

แววพันธ์

50,51

089-6010028

veaw00@gmail .com

3.บริการทางโลหิต อวัยวะ ดวงตา

3.1 ตาต่อตาปากต่อปากบริจาคถึงหัวใจ

พรลดา

44

081-9458775

Nanagara_mam@hotmail .com

4.พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ

4.1 อาสาสมัครสภากาชาดไทย อุ่นใจพึ่งได้

ยุพิน

1303

085-0848659

Yupin_pari@hotmail .com

4.2 สร้างสุขสร้างกุศลด้วยมนต์เพลง

วิภา

3315

081-6867425

vipa020403@hotmail .com

4.3 รักษ์สุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อย

รำพึง

1182

081-3330574

rampueng@gmail .com

4.4 ลดโรคภัย ใส่ใจล้างมือ

พรพิมล

1418

085-2836842

jenamona@yahoo .com

 

 

 << สมัครชมรมสมเด็จจิตอาสาออนไลน์คลิ๊กที่นี่ >> 

Copyright ? 2017 somdej.or.th  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital