คุณพร  ช่างไม้ บริจาคเงิน 5,000,000 บาท สมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี  เมื่อวันที่ 29 มกราคม​​ 2559

Copyright ? 2019 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital