ตกขาว

นพ.ประสงค์ บุญรังสิมันตุ์2

นายแพทย์ประสงค์ บุญรังสิมันตุ์

 

        อาการตกขาวเป็นอาการที่พบได้บ่อยมากซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สตรีจะต้องมาพบแพทย์ เพราะอาจวิตกกังวลว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรือไม่? ตกขาวหมายถึง สิ่งที่ไม่ใช่เลือดถูกขับออกมาทางช่องคลอด ฉะนั้นตกขาวจึงไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสีขาวเท่านั้น อาจจะมีสีอื่นก็ได้ เช่น สีเหลือง สีเหลืองปนเขียว  หรือสีน้ำตาล เป็นต้น และชนิดของตกขาวแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

รูปที่1

                         1. ตกขาวปกติ เป็นตกขาวที่พบในภาวะปกติ ซึ่งไม่ต้องให้การรักษา แต่แพทย์ควรอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ มีความสบายใจซึ่งตกขาวนี้จะมีลักษณะเป็นน้ำเมือกใสเหนียวๆ หรือสีขาว ไม่มีอาการคัน ไม่มีกลิ่นเหม็น เกิดจากส่วนผสมของสิ่งซึ่งขับออกมาจากต่อมต่างๆ ของระบบสืบพันธุ์

- ต่อมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก เช่น ต่อมไขมัน

   ต่อม Bartholin’ s gland , ต่อม Paraurethral gland

                                         - ต่อมที่ปากมดลูก

                                         - ต่อมที่เยื่อบุโพรงมดลูก (endometrial gland)

                                         - น้ำในช่องคลอด สร้างโดยเยื่อบุช่องคลอด

                                         - สิ่งที่ขับจากท่อรังไข่

 รูปที่2

             2. ตกขาวผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพ จะมีลักษณะของตกขาวที่มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ อาจจะมีอาการคัน ปวดแสบร้อนบริเวณปากช่องคลอด หรืออาจจะมีการเจ็บในขณะที่มีเพศสัมพันธ์  ซึ่งสาเหตุมีด้วยกันหลายสาเหตุ ได้แก่

                                               2.1 การติดเชื้อ ที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ เชื้อรา เชื้อพยาธิ Trichomonas

      เชื้อ Bacteria (Bacterial Vaginosis) ซึ่งจะมีลักษณะตกขาว และอาการดังนี้

                                           - ตกขาวจากเชื้อรา จะพบบ่อยในผู้ป่วยภาวะต่างๆ เช่น การตั้งครรภ์

                                              เป็นเบาหวาน คนอ้วน ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ผู้ใช้ยาปฏิชีวนะ รวมทั้งความ

                                             อับชื้นจากกางเกงใน ผู้ป่วยจะมีอาการคันในช่องคลอด หรือคันบริเวณ

                                             ปากช่องคลอด ลักษณะตกขาวจะเป็นสีขาวเป็นก้อนคล้ายนมบูดติดอยู่ใน

                                              ผนังช่องคลอด

  - ตกขาวจากเชื้อพยาธิ Trichomonas ผู้ป่วยจะมีอาการคันมากในช่องคลอด  

     ลักษณะตกขาวจะเป็นสีเขียวปนเหลืองเป็นฟอง

                                           - ตกขาวจากเชื้อ Bacteria (bacterial vaginoses) ผู้ป่วยจะมีตกขาวกลิ่นคาว

                                              เหมือนปลาเน่า ตกขาวส่วนใหญ่ที่ออกมาจะเป็นสีขาวขุ่น                                            

                                           - การติดเชื้อจากสาเหตุอื่น เช่น จากเชื้อหนองใน ตกขาวจะเป็นหนอง

                                              สีเหลืองจำนวนมาก เชื้อหนองในเทียม ซึ่งจะมีตกขาวสีเหลืองเช่นกันแต่จะมี

                                              จำนวนน้อยกว่าจากเชื้อหนองใน

                                       2.2 ปากมดลูกอักเสบ ตกขาวอาจจะเป็นสีขาว หรือสีเหลืองปนขาวก็ได้

                                       2.3 สิ่งแปลกปลอมตกค้างในช่องคลอด และทำให้เกิดการอักเสบตกขาวจะเป็น

                                              สีเทาซึ่งจะมีกลิ่นเหม็นมาก

                                        2.4 เนื้องอกและมะเร็งปากมดลูก โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกอาจจะมีตกขาว

                                           ปนเลือด หรือมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ ถ้าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะหลังๆ

                                          จะมีตกขาวกลิ่นเหม็นมากเพราะมีการตายของเซลล์นั่นเอง

                                       2.5 เนื้องอกและมะเร็งของช่องคลอด ซึ่งจะพบได้น้อย

                                          รูปที่3                  รูปที่4

การรักษา

                      ในการรักษาตกขาวแพทย์จะซักประวัติอาการของผู้ป่วย ตรวจภายใน และอาจจะตรวจตกขาวเพิ่มเติมทางกล้องจุลทรรศน์ หรือตรวจย้อมสีดูลักษณะเชื้อ และแพทย์จะให้การรักษาตามสาเหตุและอาการที่ตรวจพบ เช่น พบสาเหตุจากการติดเชื้อก็จะให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ รวมทั้งการใช้ยาสอดทาง ช่องคลอด ถ้าเป็นปากมดลูกอักเสบเรื้อรังก็จะรักษาโดยจี้ปากมดลูกด้วยไฟฟ้า หรือจี้ด้วยความเย็น (Cryosurgery ) ถ้าหากสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกแพทย์ก็จะตัดชิ้นเนื้อที่ปากมดลูกส่งไปตรวจทางพยาธิเพื่อการวินิจฉัยที่แน่นอน และหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละรายต่อไปครับ

 

 -----------------------------------------------

 
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital