คุณวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
มอบเงินสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 
2560 จำนวน 20,000,000 บาท 
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี

 

 

Copyright ? 2019 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital