เปิดรับบริจาคโลหิตในวันหยุดของทุกเดือน ประจำปี 2563

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  เปิดรับบริจาคโลหิตในวันหยุด  ของทุกเดือน ประจำปี 2563  

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.30 น.  ดังนี้ :-

                                    เดือนมกราคม                          วันที่        12         มกราคม        2563

                                    เดือนกุมภาพันธ์                       วันที่       2           กุมภาพันธ์       2563

                                    เดือนมีนาคม                            วันที่       1           มีนาคม            2563

                                    เดือนเมษายน                           วันที่       26         เมษายน        2563

                                    เดือนพฤษภาคม                      วันที่        17        พฤษภาคม      2563

                                    เดือนมิถุนายน                         วันที่        7          มิถุนายน         2563

                                    เดือนกรกฎาคม                        วันที่       12        กรกฎาคม        2563

                                    เดือนสิงหาคม                          วันที่       12        สิงหาคม          2563

                                    เดือนกันยายน                          วันที่       13         กันยายน          2563

                                    เดือนตุลาคม                            วันที่       4         ตุลาคม             2563

                                    เดือนพฤศจิกายน                     วันที่       1        พฤศจิกายน     2563

                                    เดือนธันวาคม                          วันที่       5        ธันวาคม          2563

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านกรุณาบริจาคโลหิตได้ตามวัน และเวลาดังกล่าว

...................................
                                                                                                                                                           ห้องบริจาคโลหิต ตึกอัยยิกาเจ้า
                                                                                                                                                   โทร. 038-320200 ต่อ 1336
                                                                                                                                                              ติดต่อภายในวันและเวลาราชการ

Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital