เปิดรับบริจาคโลหิตในวันหยุดของทุกเดือน ประจำปี 2562

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  เปิดรับบริจาคโลหิตในวันหยุด  ของทุกเดือน ประจำปี 2562  

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.  ดังนี้ :-

                                    เดือนมกราคม                          วันที่        6          มกราคม          2562

                                    เดือนกุมภาพันธ์                       วันที่       3          กุมภาพันธ์       2562

                                    เดือนมีนาคม                            วันที่       3,31     มีนาคม            2562

                                    เดือนเมษายน                           วันที่       -           เมษายน           2562

                                    เดือนพฤษภาคม                      วันที่        12        พฤษภาคม      2562

                                    เดือนมิถุนายน                         วันที่        2          มิถุนายน         2562

                                    เดือนกรกฎาคม                        วันที่       28        กรกฎาคม        2562

                                    เดือนสิงหาคม                          วันที่       12        สิงหาคม          2562

                                    เดือนกันยายน                          วันที่       1         กันยายน          2562

                                    เดือนตุลาคม                            วันที่       6         ตุลาคม             2562

                                    เดือนพฤศจิกายน                     วันที่       3        พฤศจิกายน     2562

                                    เดือนธันวาคม                          วันที่       5        ธันวาคม          2562

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านกรุณาบริจาคโลหิตได้ตามวัน และเวลาดังกล่าว

...................................
                                                                                                                                                           ห้องบริจาคโลหิต ตึกอัยยิกาเจ้า
                                                                                                                                                   โทร. 038-320200 ต่อ 1336
                                                                                                                                                              ติดต่อภายในวันและเวลาราชการ

Copyright ? 2019 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital