เปิดรับบริจาคโลหิตในวันหยุดของทุกเดือน ประจำปี 2561

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  เปิดรับบริจาคโลหิตในวันหยุด  ของทุกเดือน ประจำปี 2561 

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.  ดังนี้ :-

                                    เดือนมกราคม                          วันที่        7        มกราคม          2561

                                    เดือนกุมภาพันธ์                       วันที่       4        กุมภาพันธ์       2561

                                    เดือนมีนาคม                            วันที่       11      มีนาคม            2561

                                    เดือนเมษายน                           วันที่       1        เมษายน           2561

                                    เดือนพฤษภาคม                      วันที่        6        พฤษภาคม      2561

                                    เดือนมิถุนายน                         วันที่        3        มิถุนายน         2561

                                    เดือนกรกฎาคม                        วันที่       8        กรกฎาคม        2561

                                    เดือนสิงหาคม                          วันที่      12        สิงหาคม        2561

                                    เดือนกันยายน                          วันที่      2        กันยายน          2561

                                    เดือนตุลาคม                            วันที่       7        ตุลาคม             2561

                                    เดือนพฤศจิกายน                     วันที่       4        พฤศจิกายน     2561

                                    เดือนธันวาคม                          วันที่       5        ธันวาคม          2561

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านกรุณาบริจาคโลหิตได้ตามวัน และเวลาดังกล่าว

...................................
                                                                                                                                                                                      งานประชาสัมพันธ์ ชั้นล่างอาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี
                                                                                                                                                   โทร. 038-320200 ต่อ 1336
                                                                                                                                                              ติดต่อภายในวันและเวลาราชการ

Copyright ? 2019 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital