ที่อยู่โรงพยาบาล
                                          290 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา
                                          อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
 
 
 โทรศัพท์/โทรสาร
 
                                         หมายเลขโทรศัพท์. : 0-38320-200
                                         สายตรงผู้อำนวยการ : 0-3832-5599
                                         หมายเลขโทรสาร : 0-3831-1008
 
 
 
 หมายเลขโทรศัพท์ภายในที่สำคัญ
 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 1313 , 1171 
ฝ่ายวิชาการ :3457-58 
ฝ่ายบัญชี/การเงิน :1319 , 1320 , 1173 
ประชาสัมพันธ์/พรบ.ประกันภัยฯ : 3123 , 3225 
ประกันสังคม :3400 
ห้องฉุกเฉิน :50 , 51 
ผู้ป่วยนอก : 1116 , 3144
 
 
 E-mail Address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 Webmaster This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright ? 2018 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital