ประกวดราคาซื้อจะขายอาหารสำหรับคนไข้
 
          กำหนดชี้แจงรายละเอียดการเสนอราคาในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ฝ่ายโภชนาการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในกรณีที่ไม่มาฟังคำชี้แจงรายละเอียดการเสนอราคา โรงพยาบาลถือว่าสละสิทธิ์ในการยื่นซองประกวดราคา   
 
          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  26 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึง 10.00 ณ ห้องประชุม
ณ ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและพิจารณาผลการประกวดราคา ในวันที่  26 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 100 บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุและ
จัดซื้อ ตึกตันฉื่อฮ้วง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 14.00 น.
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-320 - 200 ต่อ 1169 หรือ 1169 ในวันและเวลาราชการหรือ
ตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล www.somdej.or.th (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital