สอบราคาซื้อหัวตรวจอัลตราซาวด์ชนิดปริมาตรแบบ 3 และ 4 มิติ สำหรับการตรวจผ่านช่องคลอดพร้อมโปรแกรมการสร้างภาพแบบ Crystal Vue ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  20 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 10.30 น.
ณ ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและพิจารณาผลการประกวดราคา ในวันที่  20 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุม ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 200 บาท(สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุและ
จัดซื้อ ตึกตันฉื่อฮ้วง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม2563 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 14.00 น.
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-320 - 200 ต่อ 1169 หรือ 1169 ในวันและเวลาราชการหรือ
ตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล www.somdej.or.th (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital