ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารสำหรับคนไข้ 

 

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและพิจารณาผลการประกวดราคา ในวันที่  26 กุมภาพันธ์  2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุม ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซือ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 100 บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุและ
จัดซื้อ ตึกตันฉื่อฮ้วง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 14.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-320 - 200 ต่อ 1169 หรือ 1169
ตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล www.somdej.or.th (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital