ยกเลิกประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์สุขภาพ สาขาพัทยา-ถนนสุขุมวิท โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 

          ตามที่สภากาชาดไทย โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์สุขภาพ สาขาพัทยา-ถนนสุขุมวิท
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 272/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิการยน 2562 กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์สุขภาพ สาขาพัทยา-ถนนสุขุมวิท โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 272/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital