ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2563

 

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  10 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น.
ณ ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและพิจารณาผลการประกวดราคา ในวันที่  11 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 500 บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุและ
จัดซื้อ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 14.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-320 - 200 ต่อ 1169 หรือ 2169
ตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล www.somdej.or.th (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital