ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2563

 

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  23 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 13.50 น.
ณ ห้องประชุมเทพรัตน์การุญ 3 อาคารเทพรัตน์การุญ ชั้น3 ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
 
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและพิจารณาผลการประกวดราคา ในวันที่ 23 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเทพรัตน์การุญ 3 อาคารเทพรัตน์การุญ ชั้น3  ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 200 บาท(สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุและ
จัดซื้อ ตึกตันฉื่อฮ้วง ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 14.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-320 - 200 ต่อ 1169 หรือ 2169
ตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล www.somdej.or.th (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital