ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้เทคนิค Mass Spectrometry ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

 

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  19 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น.
ณ ฝ่ายบริหารงานและพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและพิจารณาผลการประกวดราคา ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ตึกศรีสังวาลย์ชั้น2 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 1000 บาท(หนึ่่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุและ
จัดซื้อ ตึกตันฉื่อฮ้วง ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 14.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-320 - 200 ต่อ 1169 หรือ 2169
ตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล www.somdej.or.th (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital