ประกวดราคาซื้อชุดบำบัดแสงเลเซอร์กำลังสูงแบบคลื่นผสม ต.บางพระ อ.ศรีราช จ.ชลบุรี

 
          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  21 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง11.30 น.
ณ ฝ่ายบริหารงานและพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและพิจารณาผลการประกวดราคา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ตึกศรีสังวาลย์ชั้น2 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 1000 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุและ
จัดซื้อ ตึกตันฉื่อฮ้วง ระหว่างวันที่ 1  สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 14.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-320 - 200 ต่อ 1169 หรือ 2169
ตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล www.somdej.or.th (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital