สอบราคาซื้อชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจำนวน 6 รายการ ดังต่อไปนี้

          1. แปรงสวมนิ้ว (ซิลิโคน) จำนวน 1,000 ชิ้น

          2. แปรงสีฟันเด็ก อายุ 0.5 - 3 ปี จำนวน 1,200 ด้าน

          3. ชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สำหรับหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 500 ชุด

          4. ชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สำหรับโรคเรื้อรัง จำนวน 2,000 ชุด

          5. ชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 300 ชุด

          6. ชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สำหรับเด็ก สำหรับเด็ก 3-6 ปี จำนวน 3,500 ชุด

 
          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  26  มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น.
ณ ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
 
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและพิจารณาผลการประกวดราคา ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุและ
จัดซื้อ ตึกตันฉื่อฮ้วง ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 14.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-320 - 200 ต่อ 1169 หรือ 2169
ตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล www.somdej.or.th (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital