สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเกษตร สนิทวงศ์และเรือนพักพยาบาล พ.ศ. 2500

 
          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  11  มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 10.00 น.
ณ ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
 
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและพิจารณาผลการประกวดราคา ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุและ
จัดซื้อตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 14.00 น. 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-320 - 200 ต่อ 1169 หรือ 2169 ในวันและเวลาราชการหรือ
ตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล www.somdej.or.th (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital