สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง พร้อมติดตั้งใช้งาน 23/03/2561 11:20
สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจหลอดลมพร้อมจอแสดงภาพชนิดพกพา พร้อมติดตั้งใช้งาน 23/03/2561 11:20
สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์รักษาความปลอดภัยและศูนย์เวรเปลพร้อมครุภัณฑ์ พร้อมงานระบบ พร้อมใช้งาน 23/03/2561 11:20
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง พร้อมติดตั้งใช้งาน 23/03/2561 11:20
ประกวดราคาซื้อโคมไฟฟ้า พร้อมติดตั้งใช้งาน 09/03/2561 15:45
สอบราคาซื้อเครื่องจี้ตัดคลื่นความถี่สูงและจี้ตัดสมาร์ทไบโพล่าร์ พร้อมใช้งาน 06/03/2561 16:00
สอบราคาซื้อรถเข็นไฟฟ้าพร้อมตู้สแตนเลส พร้อมติดตั้งใช้งาน 06/03/2561 16:00
สอบราคาซื้อตู้จ่ายไฟ พร้อมติดตั้งใช้งาน 26/02/2561 14:00
สอบราคาซื้อโคมไฟฟ้า พร้อมติดตั้งใช้งาน 21/02/2561 16:00
สอบราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าม่าน ตึกรักษาพยาบาล พร้อมติดตั้งใช้งาน 21/02/2561 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องจี้ตัดคลื่นความถี่สูงและจี้ตัดสมาร์ทไบโพล่าร์ พร้อมใช้งาน 21/02/2561 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องผ้า ปีงบประมาณ 2561 21/02/2561 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง (CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERARY PRISMAFLEX:CRRT) 21/02/2561 16:00
ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารสำหรับคนไข้ 21/02/2561 16:00
ประกวดราคาซื้อ CENRTAL MONITOR (ชุดปฎิบัติการแสดงผลและควบคุมติดตามสัญญาณชีพ) 21/02/2561 16:00
ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการแสดงผลและควบคุมติดตามสัญญาณชีพ(CENRTAL MONITOR)พร้อมติดตั้งใช้งาน 21/02/2561 16:00
สอบราคาจ้างทำห้องแยกโรคระบบทางเดินหายใจและห้องเก็บอุปกรณ์ชำระล้างสารเคมี พร้อมงานระบบพร้อมใช้งาน 20/02/2561 10:00
สอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งใช้งาน 02/02/2561 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย พร้อมติดตั้งใช้งาน 02/02/2561 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาและวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมติดตั้งใช้งาน 02/02/2561 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมติดตั้งใช้งาน 02/02/2561 16:00

 

Copyright ? 2018 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital