สอบราคาซื้อ กล้องส่องตรวจเยื่อหุ้มปอดชนิดวีดีทัศน์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 19/10/2561 16:00
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารพักแพทย์และเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2562 19/10/2561 16:00
ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่ภายในโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2562 19/10/2561 16:00
สอบราคาซื้อ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 2 มิติ(2D Echocardiography) ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 19/10/2561 16:00
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 19/10/2561 16:00
สอบราคาซื้อ software ระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ LIS 1 Format พร้อมติดตั้ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 18/10/2561 14:32
สอบราคาซื้อ สว่านเจอะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 18/10/2561 14:32
สอบราคาซื้อระบบอากาศอัดทางการแพทย์พร้อมติดตั้งในหน่วยงานจ่ายกลาง(Air Compressor) ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 18/10/2561 14:32
สอบราคาซื้อ Battery เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 18/10/2561 14:32
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานของสมองขณะให้การบำบัดฟื้นฟู ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 18/10/2561 14:32
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและตรวจสอบเชิงป้องกันตู้ MDB พร้อมใช้งาน ปีงบประมาณ 2562 18/10/2561 14:32
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดความละเอียดสูง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 18/10/2561 14:32
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์พร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 18/10/2561 14:32
สอบราคาซื้อ ปรับปรุงระบบระบายอากาศ(Ventilation) ในห้อง Medical Gas (ตึกมหิดลอดุลยเดช/ตึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์/อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี) ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 18/10/2561 14:32
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถึ่่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 2 เครื่อง 18/10/2561 14:32
สอบราคาซื้อเครื่องบำบัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 16/10/2561 11:32
สอบราคาซื้อ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 16/10/2561 11:32
สอบราคาซื้อ เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบชั่งน้ำหนัก ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 16/10/2561 11:32
สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 16/10/2561 11:32
สอบราคาซื้อ สว่านเจาะตัดและคว้านกระดูกด้วยความเร็วสูงโดยใช้ลมหรือแก๊สไนโตรเจนเป็นแรงขับเคลื่อน ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 16/10/2561 11:32
สอบราคาซื้อระบบ Manifold ไนทรัสออกไซด์ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 16/10/2561 11:32
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED)พร้อมตู้ตั้งพื้น ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 16/10/2561 11:32
สอบราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน-ปริมาตรและระบบช่วยหายใจด้วย ออกซิเจนความเร็วสูง(High Flow Oxygen)  16/10/2561 11:32
สอบราคาซื้อเครื่องอุ่นเลือดและพลาสม่า ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 16/10/2561 11:32
สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจผ่าตัดนิ่วในท่อไตแบบโค้งงอได้ชนิดมีอุปกรณ์รับภาพที่ปลายกล้อง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 16/10/2561 11:32
สอบราคาเครื่องมือหัตถการ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 16/10/2561 11:32
สอบราคาซื้อเครื่องบำบัดด้วยเครื่องฉายแสง LED ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 16/10/2561 11:32
สอบราคาซื้อ ชุดปฎิบัติการแสดงผลและควบคุมติดตามสัญญาณชีพ(CENTRAL MONITOR)(เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 3 เครื่อง) ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 16/10/2561 11:32
สอบราคาซ์้อ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถึ่สูงชนิด 2 มิติ (2D Echocardiography) ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 16/10/2561 11:32
สอบราคาซื้อ เตียงผู้ป่วยวิกฤติควบคุมด้วยจอดิจิตอลกราฟฟิคพร้อมที่นอนปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 16/10/2561 11:32
สอบราคาซื้อชุดคีมจับกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวจับได้ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 16/10/2561 11:32
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฎิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม แหลมฉบัง 09/10/2561 09:32
ประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แบบไม่รวมอะไหล่ ปีงบประมาณ 2562 03/10/2561 15:00
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและตรวจสอบเชิงป้องกันตู้ MDB พร้อมใช้งาน ปีงบประมาณ 2562 27/09/2561 09:00
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์(รวมอะไหล่)ปีงบประมาณ 2562 25/09/2561 10:12
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเทพรัตน์การุญ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2562 25/09/2561 10:12
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2562 25/09/2561 10:12
สอบราคาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(HIS)ปีงบประมาณ2562 12/09/2561 15:20
สอบราคาบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงศูนย์การบริการภายนอกโรงพยาบาลในระบบ MPLS (Multiprotocol Lable Switching) ปีงบประมาณ 2562 12/09/2561 15:20
สอบราคาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องสำรองข้อมูลระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-learning)ปีงบประมาณ2562 12/09/2561 15:20
สอบราคาซื้อ ตู้อบเด็กแรกเกิด(INFANT INCUBATOR) 10/09/2561 15:17
สอบราคาซื้อ เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กทารกแรกเกิด 23/08/2561 10:20
ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดทางศัลยกรรม พร้อมติดตั้งใช้งาน 17/08/2561 11:17
สอบราคาซื้อ ตู้อบเด็กคลอดก่อนกำหนด(Intensive care Infant Incubator) 17/08/2561 11:17
ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารสำหรับคนไข้ 01/08/2561 10:12
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องลงทะเบียนโรคเรื้อรัง พร้อมงานระบบ พร้อมใช้งาน 23/07/2561 14:17
สอบราคาซื้อเครื่องมือส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ พร้อมหัวกล้องรับสัญญาณภาพชนิดความคมชัดสูง พร้อมติดตั้งใช้งาน 12/07/2561 14:35
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกทารกแรกเกิดและห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กตึก มอ.4ก 10/07/2561 15:45
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และ License ของระบบ Firewall พร้อมติดตั้งใช้งาน 05/07/2561 09:30
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทางช่องท้องผ่านกล้อง 27/06/2561 15:45
สอบราคาซื้อเครื่องมือส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ พร้อมหัวกล้องรับสัญญาณภาพ ชนิดความคมชัดสูง พร้อมติดตั้งใช้งาน 27/06/2561 15:45
ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดทางศัลยกรรม พร้อมติดตั้งใช้งาน 27/06/2561 15:45

 

Copyright ? 2018 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital