ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักขยะ 09/01/2561 15:00
ประกวดราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก พร้อมใช้งาน ณ อาคารเทพรัตน์ศรีวัฒนา 09/01/2561 15:00
สอบราคาซื้อชุดผู้ป่วย และอื่นๆปีงบประมาณ 2561 08/01/2561 16:00
สอบราคาซื้อรถเข็นไฟฟ้าพร้อมตู้สแตนเลส พร้อมติดตั้งใช้งาน 08/01/2561 16:00
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน พร้อมใช้งาน 08/01/2561 16:00
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์(เปลี่ยนแปลงหลังคาและทาสีอาคารเก่า) พร้อมใช้งาน 08/01/2561 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 08/01/2561 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องผ้า ปีงบประมาณ 2561 08/01/2561 16:00
สอบราคาจ้างพร้อมติดตั้งประตูเป็นระบบออโต้ดอร์ พร้อมใช้งาน 29/12/2560 10:50
จ้างควบคุมการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเพทรัตน์การุญโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 29/12/2560 10:50
จ้างควบคุมการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเทพรัตน์การุญโดยวิธคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 26/12/2560 15:00
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงระบบ Fire Safety ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 13/12/2560 13:00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักขยะ 13/12/2560 13:00
สอบราคาซื้อเครื่องอบผ้า พร้อมติดตั้งใช้งาน 12/12/2560 13:00
ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลอง จำนวน 8 รายการ 12/12/2560 13:00
ประกวดราคาจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก พร้อมใช้งาน ณ อาคารเทพรัตน์ศรีวัฒนา 12/12/2560 13:00
สอบราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าม่านตึกรักษาพยาบาล พร้อมติดตั้งใช้งาน 12/12/2560 13:00
จัดจ้างค่าควบคุมงานปรับปรุงเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาด ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 09/12/2560 13:00
จ้างค่าควบคุมการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเทพรัตน์การุญ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อผิดพลาด 09/12/2560 13:00
ประกวดราคาซื้อเครื่องซักและสลัดผ้า พร้อมติดตั้งใช้งาน 06/12/2560 10:00
สอบราคาจ้างทำประตูตะกั่วกำบังรังสีแบบบานเลื่อนอัตโนมัติพร้อมติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัยและระบบเรียกคิวเข้ารับการตรวจอัตโนมัติ พร้อมใช้งาน 06/12/2560 10:00
ประกวดราคาซื้อรายการที่ 243 เครื่องผ่าตัดข้อมือผ่านกล้องระบบวิดีทัศน์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 06/12/2560 10:00
ประกวดราคาซื้อรายการที่ 230 กล้องและอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผ่านกล้องบาดแผลเล็ก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 06/12/2560 10:00
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 27/11/2560 13:22
สอบราคาจ้างรายการที่ 29 ค่าโครงการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่่วงระหว่างก่อสร้าง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 27/11/2560 13:22
สอบราคาซื้อรายการที่ 248 เครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 27/11/2560 13:22
สอบราคาซื้อรายการที่ 231 เครื่องกระตุกหัวใจพร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 27/11/2560 13:22
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด พื้นที่โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 22/11/2560 10:22
สอบราคาจ้าง รายการที่ 26 ค่าปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วย(ตึกบรมราชเทวี ชั้น2-3,ตึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ชั้น3) ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 22/11/2560 10:22
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเทพรัตน์การุญ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 22/11/2560 16:00

 

Copyright ? 2018 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital