สอบราคาซื้อระบบควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 29/05/2563 13:00
สอบราคาซื้อกล้องคอลโปสโคปพร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 26/05/2563 16:00
ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดตาพร้อมอุปกรณ์ ต.บางพระ อ.ศรีราขา จ.ชลบุรี 26/05/2563 16:00
ประกวดราคาซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 26/05/2563 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องมือหัตถการ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 26/05/2563 16:00
สอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 26/05/2563 16:00
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทางสูตินรีเวช ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/05/2563 09:40
สอบราคาซื้อเครื่องมือกรอความถี่สูงเพื่อขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร 25/05/2563 09:40
สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตา ชนิดไม่สัมผัสตา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/05/2563 09:40
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/05/2563 09:40
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือขูดมดลูก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/05/2563 09:40
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20/05/2563 10:15
ประกวดราคาซื้อชุด Solar Roof Top ไม่น้อยกว่า 100 kWp พร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/05/2563 09:00
ประกวดราคาจ้างออกแบบป้ายภายในอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 14/05/2563 09:00
ประกวดราคซื้อระบบต่อขยายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/05/2563 09:00
ประกวดราคาซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการใช้งานอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/05/2563 09:00
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการใช้งานอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/05/2563 09:00
สอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า แบบไบโพล่าร์ 05/05/2563 15:00
สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อไต ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 05/05/2563 15:00
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดเล็ก 05/05/2563 15:00
ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 05/05/2563 15:00
สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 05/05/2563 15:00
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือตัดศัลยกรรมทรวงอก ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด พร้อมใช้งาน 05/05/2563 15:00
สอบราคาซื้อเครื่องมือตัดศัลยกรรมกระดูก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 05/05/2563 15:00
สอบราคาซื้อชุดกล้องสองตรวจภายในข้อ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 05/05/2563 15:00
สอบราคาซื้อชุดผ่าตัดตา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 05/05/2563 15:00
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์งานห้องปฎิบัติการพิษวิทยา(Toxicology Laboratory) 05/05/2563 15:00
     

 

Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital