จัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดทางศัลยกรรม พร้อมติดตั้งใช้งาน 17/08/2561 11:17
สอบราคาซื้อ ตู้อบเด็กคลอดก่อนกำหนด(Intensive care Infant Incubator) 17/08/2561 11:17
ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารสำหรับคนไข้ 01/08/2561 10:12
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องลงทะเบียนโรคเรื้อรัง พร้อมงานระบบ พร้อมใช้งาน 23/07/2561 14:17
สอบราคาซื้อเครื่องมือส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ พร้อมหัวกล้องรับสัญญาณภาพชนิดความคมชัดสูง พร้อมติดตั้งใช้งาน 12/07/2561 14:35
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกทารกแรกเกิดและห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กตึก มอ.4ก 10/07/2561 15:45
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และ License ของระบบ Firewall พร้อมติดตั้งใช้งาน 05/07/2561 09:30
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทางช่องท้องผ่านกล้อง 27/06/2561 15:45
สอบราคาซื้อเครื่องมือส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ พร้อมหัวกล้องรับสัญญาณภาพ ชนิดความคมชัดสูง พร้อมติดตั้งใช้งาน 27/06/2561 15:45
ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดทางศัลยกรรม พร้อมติดตั้งใช้งาน 27/06/2561 15:45
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ พร้อมหลังคาคลุมลานจอดรถ พร้อมใช้งาน 19/06/2561 16:07
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกทารกแรกเกิดและห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กตึก มอ.4ก 08/06/2561 15:30
สอบราคาซื้อตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 2 รายการ 06/06/2561 15:30
สอบราคาซื้อ Access Point พร้อมติดตั้งใช้งาน 06/06/2561 15:30
สอบราคาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมใช้งาน 18/05/2561 16:07
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกทารกแรกเกิดและห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กตึก มอ.4ก 18/05/2561 16:07
ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพขนาดระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์(PACS) 11/05/2561 14:10
สอบราคาซื้อ เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบ(calibration) เครื่องมือแพทย์ จำนวน3 รายการ 09/05/2561 11:30
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ(TB Clinic)พร้อมงานระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน 09/05/2561 11:30
สอบราคาซื้อตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 2 รายการ 03/05/2561 15:05
สอบราคาซื้อ ชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจำนวน 6 รายการ 03/05/2561 15:05
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง พร้อมติดตั้งใช้งาน 23/03/2561 11:20
สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจหลอดลมพร้อมจอแสดงภาพชนิดพกพา พร้อมติดตั้งใช้งาน 23/03/2561 11:20
สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์รักษาความปลอดภัยและศูนย์เวรเปลพร้อมครุภัณฑ์ พร้อมงานระบบ พร้อมใช้งาน 23/03/2561 11:20
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง พร้อมติดตั้งใช้งาน 23/03/2561 11:20
ประกวดราคาซื้อโคมไฟฟ้า พร้อมติดตั้งใช้งาน 09/03/2561 15:45
สอบราคาซื้อเครื่องจี้ตัดคลื่นความถี่สูงและจี้ตัดสมาร์ทไบโพล่าร์ พร้อมใช้งาน 06/03/2561 16:00
สอบราคาซื้อรถเข็นไฟฟ้าพร้อมตู้สแตนเลส พร้อมติดตั้งใช้งาน 06/03/2561 16:00
สอบราคาซื้อตู้จ่ายไฟ พร้อมติดตั้งใช้งาน 26/02/2561 14:00
สอบราคาซื้อโคมไฟฟ้า พร้อมติดตั้งใช้งาน 21/02/2561 16:00
สอบราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าม่าน ตึกรักษาพยาบาล พร้อมติดตั้งใช้งาน 21/02/2561 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องจี้ตัดคลื่นความถี่สูงและจี้ตัดสมาร์ทไบโพล่าร์ พร้อมใช้งาน 21/02/2561 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องผ้า ปีงบประมาณ 2561 21/02/2561 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง (CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERARY PRISMAFLEX:CRRT) 21/02/2561 16:00
ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารสำหรับคนไข้ 21/02/2561 16:00
ประกวดราคาซื้อ CENRTAL MONITOR (ชุดปฎิบัติการแสดงผลและควบคุมติดตามสัญญาณชีพ) 21/02/2561 16:00
ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการแสดงผลและควบคุมติดตามสัญญาณชีพ(CENRTAL MONITOR)พร้อมติดตั้งใช้งาน 21/02/2561 16:00
สอบราคาจ้างทำห้องแยกโรคระบบทางเดินหายใจและห้องเก็บอุปกรณ์ชำระล้างสารเคมี พร้อมงานระบบพร้อมใช้งาน 20/02/2561 10:00
สอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งใช้งาน 02/02/2561 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย พร้อมติดตั้งใช้งาน 02/02/2561 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาและวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมติดตั้งใช้งาน 02/02/2561 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมติดตั้งใช้งาน 02/02/2561 16:00

 

Copyright ? 2018 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital