สอบราคาซื้อเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูงแบบ On-line Hemodiafiltration และเครื่องไตเทียม 19/04/2562 09:30
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ลาดชัน (SLOPE PROTECTION) เพื่อป้องกันหน้าดินรอบบริเวณอาคารเกษตร สนิทวงศ์ 05/04/2562 10:51
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ(Infusion Pump) 05/04/2562 10:51
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวใช้ในการแพทย์พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์สงเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ  05/04/2562 10:51
สอบราคาซื้อชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจำนวน 6 รายการ 21/03/2562 13:56
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการ 20/03/2562 15.15
สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม(คุณภาพน้ำประปา) ปีงบประมาณ 2562 19/03/2562 13:00
สอบราคาซื้อเครื่องไตเทียม (HEMODIALYSIS MACHINE) 13/03/2562 10.52
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเกษตร สนิทวงศ์และเรือนพักพยาบาล พ.ศ. 2500 07/03/2562 14:53
ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/03/2562 14:53
ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 04/03/2562 11:30
ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารสำหรับคนไข้ 26/02/2562 16:00
สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกนและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม(คุณภาพน้ำประปา)ปีงบประมาณ 2562 26/02/2562 16:00
สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจหลอดลมพร้อมจอแสดงภาพชนิดพกพา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 26/02/2562 16:00
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 26/02/2562 16:00
สอบราคาซื้อไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดความละเอียดสูง 13/02/2562 13:21
ประกวดราคาซื้อระบบการจัดเก็บเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 13/02/2562 13:21
ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 13/02/2562 13:21
สอบราคาซื้อเครื่องผ้า ปีงบประมาณ 2562 13/02/2562 13:21
ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี Fluorescein และ ICG ระบบเลเซอร์สแกน พร้อมระบบตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตาด้วยระบบ Spectral Domain OCT และประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 08/02/2562 09:11
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเกษตร สนิทวงศ์และเรือนพักพยาบาล พ.ศ. 2500 08/02/2562 09:11
ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตไอน้ำ Boiler ชนิด Once Through Steam Boiler ขนาด 2 ตัน ต่อชั่วโมงพร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 30/01/2562 15:50
สอบราคาซื้อเครื่องไตเทียม(HEMODIALYSIS) 30/01/2562 15:50
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการ 30/01/2562 15:50
สอบราคาจ้างเปลี่ยนฟิลเตอร์และตรวจวัดทดสอบประสิทธิภาพห้องสะอาด ณ ห้องผ่าตัด พร้อมติดตั้ง พร้อมใช้งาน ปีงบประมาณ 2562 23/01/2562 11:30
สอบราคาซื้อรถ Emergency 18/01/2562 16:30
สอบราคาซื้อไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยการแพทย์ชนิดความละเอียดสูง 18/01/2562 16:30
สอบราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะอันตราย ปีงบประมาณ 2562 18/01/2562 16:30
สอบราคาจะซื้อจะขายชุดเซ็ทกระเป๋าประกันสังคมและพิเศษผู้ชายและชุดเซ็ทกระเป๋าประกันสังคมและพิเศษผู้หญิง ปีงบประมาณ2562 14/01/2562 13:26
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านท่อ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/01/2562 13:26
ประกวดราคาจ้างระบบฆ่าเชื้อด้วยโอโซนสำหรับระบบน้ำประปาพร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/01/2562 13:26
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงคุณภาพอากาศด้วยระบบระบายอากาศแบบ EVAP AIR COOL ภายในโรงซักฟอก,ห้องคลักเบิกจ่ายพัสดุ,และหน่วยซ่อมบำรุง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/01/2562 13:26
ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตไอน้ำ Boiler ชนิด Once Through Steam Boiler ขนาด 2 ตัน ต่อชั่วโมงพร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/01/2562 13:26
ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี Fluorescein และ ICG ระบบเลเซอร์สแกน พร้อมระบบตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวาง ของจอประสาทตาด้วยระบบ Spectral Domain OCT และประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/01/2562 13:26
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามสภาวะทารกในครรภ์และการบีบของมดลูก 14/01/2562 13:26
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านท่อ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/01/2562 13:26
สอบราคาซื้อเตียงผู้ป่วยวิกฤติควบคุมด้วยจอดิจิตอลกราฟฟิคพร้อมที่นอนปรับระดับด้วย ระบบไฟฟ้า ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 04/01/2562 15:42
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารพักแพทย์และเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 9 เดือน(เดือนมกราคม-กันยายน 2562) 04/01/2562 1542
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นการกลืน พร้อมใช้งาน 04/01/2562 15:42
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงพร้อมติดตั้งใช้งาน 04/01/2562 1542
สอบราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าม่าน หน่วยรักษาพยาบาลพร้อมใช้งาน ปีงบประมาณ 2562 02/01/2562 16:20
สอบราคาซื้อชุดผู้ป่วย และผ้าอื่นๆ ปีงบประมาณ 2562 02/01/2562 16:20
สอบราคาซื้อผ้าห่มสีขาว Screen ปีงบประมาณ 2562 02/01/2562 16:20
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและตรวจสอบเชิงป้องกันตู้ MDB พร้อมใช้งาน ปีงบประมาณ 2562 25/12/2561 17:00
ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงคุณภาพอากาศด้วยระบบระบายอากาศแบบ EVAP AIR COOL ภายในโรงซักฟอก,ห้องคลังเบิกจ่ายพัสดุ และหน่วยซ่อมบำรุง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25/12/2561 17:00
สอบราคาซื้อรถ Emergency 20/12/2561 13:56
สอบราคาซื้อไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดความละเอียดสูง 19/12/2561 10:02
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/12/2561 11:23
สอบราคาซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 12/12/2561 10:28
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุ้นการกลืน พร้อมใช้งาน 12/12/2561 10:28
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงพร้อมติดตั้งใช้งาน 12/12/2561 10:28
สอบราคาจ้างเปลี่ยนฟิลเตอร์และตรวจวัดทดสอบประสิทธิภาพห้องสะอาด ณ ห้องผ่าตัด พร้อมติดตั้ง พร้อมใช้งาน ปีงบประมาณ 2562 12/12/2561 10:28
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบอัลตร้าซาวน์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/12/2561 15:42
ประกวดราคาซื้อกล้องจุลศัลยกรรมสำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมกล้องผู้ช่วยด้านข้างชุดถ่ายทอดภาพและอุปกรณ์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 04/12/2561 15:42
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 04/12/2561 15:42
สอบราคาจะซื้อจะขายกระดาษเช็ดมือ 04/12/2561 15:42
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านท่อ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 21/11/2561 15:42
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบอัลตร้าซาวน์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 21/11/2561 15:42
สอบราคาซื้อ กล้องส่องตรวจเยื่อหุ้มปอดชนิดวีดีทัศน์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 21/11/2561 15:42
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 19/11/2561 14:19
ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการแสดงผลและควบคุมติดตามสัญญาณชีพ(Central Monitor)(เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 6 เครื่อง) ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 19/11/2561 14:19
ประกวดราคาซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเปิดกะโหลกศรีษะและกรอกระดูก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 19/11/2561 14:19
ประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่ชนิดหลอดแอลอีดีพร้อมกล้อง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 19/11/2561 14:19
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kw ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 19/11/2561 14:19
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 15/11/2561 15:36
ประกวดราคาซื้อค่าปรับปรุงคุณภาพอากาศด้วยระบบระบายอากาศแบบ EVAP AIR COOL ภายในโรงซักฟอก,ห้องคลังเบิกจ่ายพัสดุ และหน่วยซ่อมบำรุง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 15/11/2561 15:36
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 15/11/2561 15:36
ประกวดราคาซื้อ ระบบฆ่าเชื่อด้วยโอโซนสำหรับระบบน้ำประปาพร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 15/11/2561 15:36
สอบราคาซื้อ สว่านเจาะตัดและคว้านกระดูกด้วยความเร็วสูงโดยใช้ลมหรือแก๊สไนโตรเจนเป็นแรงขับเคลื่อน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 15/11/2561 15:36
ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตไอน้ำ Boiler ชนิด Once Through Steam Boiler ขนาด 2 ตัน ต่อชม.พร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 15/11/2561 15:36
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมตู้วัดความจุปอด ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/11/2561 10:23
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/11/2561 10:23
ประกวดราคาซื้อชุดจัดการเรียนการสอนประจำห้อง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/11/2561 10:23
ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศทางห้องปฎิบัติการพร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/11/2561 10:23
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฎิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม แหลมฉบัง 14/11/2561 10.23
ประกวดราคาซื้อกล้องจลุศัลยกรรมสำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมกล้องผู้ช่วยด้านข้างชุด ถ่ายทอดภาพและอุปกรณ์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/11/2561 10:23
ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี Fluorescein และ ICG ระบบเลเซอร์สแกน พร้อมระบบตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตาด้วยระบบ Spectral Domain OCT และประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/11/2561 10:23
สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม(คุณภาพน้ำประปา) ปีงบประมาณ 2562 14/11/2561 10:23
ประกวดราคาซื้อ software ระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ PACS(ไม่รวม RIS) 1 format พร้อมติดตั้ง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/11/2561 15:23
สอบราคาจะซื้อจะขายกระดาษเช็ดมือ 09/11/2561 15:23
สอบราคาซื้อ เครื่องใช้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/11/2561 15:23
ประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/11/2561 15:23
ประกวดราคาซื้อเครื่องซักและสลัดผ้า ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/11/2561 15:23
ประกวดราคาซื้อเครื่องรีดผ้าชนิด 1 ลูกกลิ้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/11/2561 15:23
ประกวดราคาซื้อระบบห้องปฎิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/11/2561 15:23
ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/11/2561 15:23
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์พยุงและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบราง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/11/2561 15:23
09/11/2561 15:23
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์พร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/11/2561 15:23
ประกวดราคาซื้อระบบการจัดเก็บเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/11/2561 15:20
ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล ต.ศรีรราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/11/2561 15:20
สอบราคาซื้อชุดคีบจับกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวจับได้ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/11/2561 15:20
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวีดีทัศน์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/11/2561 15:20
สอบราคาซื้อเครื่องมือหัตถาการ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/11/2561 15:20
สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/11/2561 15:20
สอบราคาซื้อ สว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/11/2561 15:20
สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/11/2561 15:20
ประกวดราคาซื้อ software ระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ PACS(ไม่รวม RIS) 1 format พร้อมติดตั้ง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/11/2561 15:20

 

Copyright ? 2019 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital