ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 30/03/2563 15:50
สอบราคาซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 30/03/2563 15:50
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก 2 ระดับ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 30/03/2563 15:50
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมภาคติดตามการทำงานของหัวใจและระบบ ส่งข้อมูลทางไกล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 30/03/2563 15:50
สอบราคาซื้อระบบควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เมษายน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 30/03/2563 15:50
สอบราคาซื้อเครื่องย้อมสีแกรมอัตโนมัติ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 30/03/2563 15:50
สอบราคาซื้อเครื่องย้อมสีมัยโคแบดทีเรียนอัตโนมัติ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 30/03/2563 15:50
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนตึกบรมราชเทวี ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 30/03/2563 15:50
ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 23/03/2563 14:50
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรสำหรับเด็กแรกเกิด และเด็กอ่อนแบบเคลื่อนย้ายได้ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 23/03/2563 14:50
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 23/03/2563 14:50
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด พร้อมใช้งาน 23/03/2563 14:50
สอบราคาซื้อตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายได้ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 23/03/2563 14:50
สอบราคาซื้อตัดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2563 23/03/2563 14:50
สอบราคาซื้อหัวตรวจอัลตราซาวด์ชนิดปริมาตรแบบ 3 และ 4 มิติ สำหรับการตรวจผ่านช่องคลอดพร้อมโปรแกรมการสร้างภาพแบบ Crystal Vue ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 23/03/2563 14:50
สอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิตผู้บริจาคโลหิต(Blood Bank Refrigerator) 11/03/2563 13:05
จำหน่ายพัสดุชำรุด พัสดุเสื่อมคุณภาพและพัสดุที่หมดความจำเป็นใช้งานโดยวิธีขายทอดตลาด 10/03/2563 15:06
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าม่าน หน่วยรักษาพยาบาล พร้อมใช้งาน ปีงบประมาณ 2563 10/02/2563 15:05
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์งานห้องปฎิบัติการพิษวิทยา(Toxicology Laboratory) 04/03/2563 09:36
ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารสำหรับคนไข้ 20/02/2563 16:40
สอบราคาจะซื้อจะขายอาหารสำหรับคนไข้ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 20/02/2563 16:40
สอบราคาจ้างปรับปรุงตู้ตัดชิ้นเนื้อ และตู้ย้อมสี ในห้องปฎิบัติการงานชิ้นเนื้อ พร้อมใช้งาน 20/02/2563 16:40
สอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า สมาร์ทไบโพล่าร์ (Harmonic) 27/01/2563 13:00
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลแบบรวมอะไหล่ และไม่รวมอะไหล่ 27/01/2563 13:00
สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมแบบคมชัดสูง (Bronchovideoscope) 24/12/2562 16:00
ยกเลิกประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์สุขภาพ สาขาพัทยา-ถนนสุขุมวิท โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 25/11/2562 09:00
สอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน โครงการเฉลิมพระเกียรติ วาระ 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พร้อมใช้งาน 25/11/2562 09:00
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 21/11/2562 15:30
สอบราคาจะซื้อจะขายเคมีภัณฑ์สำหรับซักผ้าอุตสาหกรรมชนิดเหลว ประจำปีงบประมาณ 2563 21/11/2562 15:30
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์สุขภาพ สาขาพัทยา-ถนนสุขุมวิท โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 21/11/2562 15:30
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล(HIS)ปีงบประมาณ 2563 14/11/2562 16:19
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงศูนย์การบริการภายนอกโรงพยาบาลในระบบ MPLS(Multiprotocol Label Switching)ประจำปีงบประมาณ 2563 08/11/2562 14:00
สอบราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะอันตราย งบประมาณปี 2563 08/11/2562 14:00
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2563 01/11/2562 14:34
สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด พร้อมใช้งาน 01/11/2562 14:34
สอบราคาจ้างบำรุงระบบอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์(Data Center) ตึกอัยิกาเจ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 01/11/2562 14:34
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องสำรองข้อมูล ระบบการเรียนรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) ปีงบประมาณ 2563 01/11/2562 14:34
สอบราคาจ้างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศ,ระดับเสียง,ความสั่นสะเทือน) ปีงบประมาณ 2563 22/10/2562 10:17
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟสและวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วย พร้อมวัดภาควัดประมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในการหายใจออก แบบจอภาพสี พร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก พร้อมใช้งาน 22/10/2562 10:17
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ โรงพยาบาล(HIS)ปีงบประมาณ 2563 18/10/2562 15:47
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมใช้งาน 18/10/2562 15:47
สอบราคาจะซื้อจะขายชุดเซ็ทกระเป๋าประกันสังคมและพิเศษ 18/10/2562 15:47
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์(แบบรวมอะไหล่)ปีงบประมาณ 2563 09/10/2562 16:43
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2563 09/10/2562 16:43
สอบราคาจ้างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม(คุณภาพอากาศ,ระดับเสียง,ความสั่นสะเทือน)ปีงบประมาณ 2563 09/10/2562 16:43
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 09/10/2562 16:43
ประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แบบไม่รวมอะไหล่ ปีงบประมาณ 2563 09/10/2562 16:43
สอบราคาจะซื้อจะขายกระดาษเช็ดมือ 09/10/2562 16:43
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพ สาขาพัทยา-สุขุมวิท พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานสุขาภิบาล พร้อมใช้งาน 26/09/2562 14:10
ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่ภายในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2563 26/09/2562 14:10
สอบราคาซื้อเครื่องวัดความโค้งกระจกตาด้วยระบบ พลาซิโดดิส และระบบถ่ายภาพด้วยกล้องคู่ 24/09/2562 11:51
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเทพรัตน์การุญ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 24/09/2562 11:51
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2563 24/09/2562 11:51
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 13/09/2562 17:11
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้เทคนิค Mass Spectrometry ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 13/09/2562 17:11
ประกวดราคาซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเปิดกะโหลกศีรษะและกรอกระดูก 13/09/2562 17:11
สอบราคาซื้อตู้อบเด็กคลอดก่อนกำหนด พร้อมติดตั้งใช้งาน 06/09/2562 15:20
สอบราคาซื้อเครื่องจี้ไบโพล่าร์ 06/09/2562 15:20
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด พร้อมใช้งาน 06/09/2562 15:20
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินเบื้องต้นชนิด Air Bone Speech 06/09/2562 15:20
ประกวดราคาซื้อชุดบำบัดแสงเลเซอร์กำลังสูงแบบคลื่นผสม ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 06/09/2562 15:20
สอบราคาซื้อเครื่องวัดความโค้งกระจกตาด้วยระบบ พลาชิโดดิส และระบบถ่ายภาพด้วยกล้องคู่ 02/09/2562 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด(Tissue processor) 02/09/2562 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ (Embedding Center) 02/09/2562 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องย้อมสีมัยโคแบดทีเรียอัตโนมัติ 02/09/2562 16:00
ประกวดราคาซื้อชุดบำบัดแสงเลเซอร์กำลังสูงแบบคลื่นผสม ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 16/08/2562 10:50
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมใช้งาน 14/08/2562 11:28
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(ULTRASOUND) 14/08/2562 11:28
ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารสำหรับคนไข้ 08/08/2562 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องจี้ไบโพล่าร์ 01/08/2562 16:00
สอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่ชนิดหลอดแอลอีดี พร้อมกล้อง 01/08/2562 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า สมาร์ทไบโพล่าร์ (Harmonic) 01/08/2562 16:00
ประกวดราคาซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเปิดกะโหลกศีรษะและกรอกระดูก 01/08/2562 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าและคลื่นอัลตราโซนิค(Integrated Bipolar and Ultrasonic Energy Thunderbeat) 01/08/2562 16:00
สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรลพร้อมติดตั้งใช้งาน 01/08/2562 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงพร้อมระบบควบคุมความเย็นชนิดตั้งโต๊ะ 22/07/2562 16:18
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(ULTRASOUND) 05/07/2562 10:40
สอบราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2562 05/07/2562 10:40
สอบราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด(Tissue processor) 26/06/2562 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ชนิดเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ 26/06/2562 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ (Embedding Center) 24/06/2562 15:40
สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงพร้อมระบบควบคุมความเย็นชนิดตั้งโต๊ะ 12/06/2562 14:44
สอบราคาซื้อเครื่องลดบวมและอาการปวดด้วยระบบสั่นสะเทือนเนื้อเยื่อชั้นลึก(Deep Oscillation Personal) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 21/05/2562 14:42
สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรลพร้อมติดตั้งใช้งาน 21/05/2562 14:42
สอบราคาซื้อเครื่องมือใช้ในการใส่ท่อหายใจชนิด Fiber Optic(Fiber Optic Laryngoscope) 14/05/2562 14:36
สอบราคาซื้อรถเข็นอเนกประสงค์แบบ BS และรถเข็นอเนกประสงค์แบบ IV 01/05/2562 16:00
สอบราคาซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ชนิดทำงานด้วยลม 24/04/2562 11:07
สอบราคาซื้อเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูงแบบ On-line Hemodiafiltration และเครื่องไตเทียม 19/04/2562 09:30
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ลาดชัน (SLOPE PROTECTION) เพื่อป้องกันหน้าดินรอบบริเวณอาคารเกษตร สนิทวงศ์ 05/04/2562 10:51
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ(Infusion Pump) 05/04/2562 10:51
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวใช้ในการแพทย์พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์สงเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ  05/04/2562 10:51
สอบราคาซื้อชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจำนวน 6 รายการ 21/03/2562 13:56
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการ 20/03/2562 15.15
สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม(คุณภาพน้ำประปา) ปีงบประมาณ 2562 19/03/2562 13:00
สอบราคาซื้อเครื่องไตเทียม (HEMODIALYSIS MACHINE) 13/03/2562 10.52
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเกษตร สนิทวงศ์และเรือนพักพยาบาล พ.ศ. 2500 07/03/2562 14:53
ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/03/2562 14:53
ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 04/03/2562 11:30
     

 

Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital