ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบอัลตร้าซาวน์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/12/2561 15:42
ประกวดราคาซื้อกล้องจุลศัลยกรรมสำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมกล้องผู้ช่วยด้านข้างชุดถ่ายทอดภาพและอุปกรณ์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 04/12/2561 15:42
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 04/12/2561 15:42
สอบราคาจะซื้อจะขายกระดาษเช็ดมือ 04/12/2561 15:42
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านท่อ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 21/11/2561 15:42
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบอัลตร้าซาวน์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 21/11/2561 15:42
สอบราคาซื้อ กล้องส่องตรวจเยื่อหุ้มปอดชนิดวีดีทัศน์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 21/11/2561 15:42
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 19/11/2561 14:19
ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการแสดงผลและควบคุมติดตามสัญญาณชีพ(Central Monitor)(เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 6 เครื่อง) ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 19/11/2561 14:19
ประกวดราคาซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเปิดกะโหลกศรีษะและกรอกระดูก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 19/11/2561 14:19
ประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่ชนิดหลอดแอลอีดีพร้อมกล้อง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 19/11/2561 14:19
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kw ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 19/11/2561 14:19
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 15/11/2561 15:36
ประกวดราคาซื้อค่าปรับปรุงคุณภาพอากาศด้วยระบบระบายอากาศแบบ EVAP AIR COOL ภายในโรงซักฟอก,ห้องคลังเบิกจ่ายพัสดุ และหน่วยซ่อมบำรุง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 15/11/2561 15:36
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 15/11/2561 15:36
ประกวดราคาซื้อ ระบบฆ่าเชื่อด้วยโอโซนสำหรับระบบน้ำประปาพร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 15/11/2561 15:36
สอบราคาซื้อ สว่านเจาะตัดและคว้านกระดูกด้วยความเร็วสูงโดยใช้ลมหรือแก๊สไนโตรเจนเป็นแรงขับเคลื่อน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 15/11/2561 15:36
ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตไอน้ำ Boiler ชนิด Once Through Steam Boiler ขนาด 2 ตัน ต่อชม.พร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 15/11/2561 15:36
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพปอดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมตู้วัดความจุปอด ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/11/2561 10:23
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/11/2561 10:23
ประกวดราคาซื้อชุดจัดการเรียนการสอนประจำห้อง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/11/2561 10:23
ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศทางห้องปฎิบัติการพร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/11/2561 10:23
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฎิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม แหลมฉบัง 14/11/2561 10.23
ประกวดราคาซื้อกล้องจลุศัลยกรรมสำหรับผ่าตัดจอประสาทตาพร้อมกล้องผู้ช่วยด้านข้างชุด ถ่ายทอดภาพและอุปกรณ์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/11/2561 10:23
ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี Fluorescein และ ICG ระบบเลเซอร์สแกน พร้อมระบบตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางของจอประสาทตาด้วยระบบ Spectral Domain OCT และประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 14/11/2561 10:23
สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม(คุณภาพน้ำประปา) ปีงบประมาณ 2562 14/11/2561 10:23
ประกวดราคาซื้อ software ระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ PACS(ไม่รวม RIS) 1 format พร้อมติดตั้ง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/11/2561 15:23
สอบราคาจะซื้อจะขายกระดาษเช็ดมือ 09/11/2561 15:23
สอบราคาซื้อ เครื่องใช้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/11/2561 15:23
ประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/11/2561 15:23
ประกวดราคาซื้อเครื่องซักและสลัดผ้า ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/11/2561 15:23
ประกวดราคาซื้อเครื่องรีดผ้าชนิด 1 ลูกกลิ้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/11/2561 15:23
ประกวดราคาซื้อระบบห้องปฎิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/11/2561 15:23
ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/11/2561 15:23
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์พยุงและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบราง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/11/2561 15:23
09/11/2561 15:23
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์พร้อมติดตั้ง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 09/11/2561 15:23
ประกวดราคาซื้อระบบการจัดเก็บเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/11/2561 15:20
ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล ต.ศรีรราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/11/2561 15:20
สอบราคาซื้อชุดคีบจับกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวจับได้ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/11/2561 15:20
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวีดีทัศน์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/11/2561 15:20
สอบราคาซื้อเครื่องมือหัตถาการ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/11/2561 15:20
สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะดามกระดูกและสกรูยึดกระดูก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/11/2561 15:20
สอบราคาซื้อ สว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/11/2561 15:20
สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/11/2561 15:20
ประกวดราคาซื้อ software ระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ PACS(ไม่รวม RIS) 1 format พร้อมติดตั้ง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/11/2561 15:20

 

Copyright ? 2018 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital