ประกวดราคาซื้อชุดบำบัดแสงเลเซอร์กำลังสูงแบบคลื่นผสม ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 16/08/2562 10:50
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมใช้งาน 14/08/2562 11:28
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(ULTRASOUND) 14/08/2562 11:28
ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารสำหรับคนไข้ 08/08/2562 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องจี้ไบโพล่าร์ 01/08/2562 16:00
สอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่ชนิดหลอดแอลอีดี พร้อมกล้อง 01/08/2562 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า สมาร์ทไบโพล่าร์ (Harmonic) 01/08/2562 16:00
ประกวดราคาซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเปิดกะโหลกศีรษะและกรอกระดูก 01/08/2562 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าและคลื่นอัลตราโซนิค(Integrated Bipolar and Ultrasonic Energy Thunderbeat) 01/08/2562 16:00
สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรลพร้อมติดตั้งใช้งาน 01/08/2562 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงพร้อมระบบควบคุมความเย็นชนิดตั้งโต๊ะ 22/07/2562 16:18
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(ULTRASOUND) 05/07/2562 10:40
สอบราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2562 05/07/2562 10:40
สอบราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด(Tissue processor) 26/06/2562 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ชนิดเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ 26/06/2562 16:00
สอบราคาซื้อเครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ (Embedding Center) 24/06/2562 15:40
สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงพร้อมระบบควบคุมความเย็นชนิดตั้งโต๊ะ 12/06/2562 14:44
สอบราคาซื้อเครื่องลดบวมและอาการปวดด้วยระบบสั่นสะเทือนเนื้อเยื่อชั้นลึก(Deep Oscillation Personal) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 21/05/2562 14:42
สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรลพร้อมติดตั้งใช้งาน 21/05/2562 14:42
สอบราคาซื้อเครื่องมือใช้ในการใส่ท่อหายใจชนิด Fiber Optic(Fiber Optic Laryngoscope) 14/05/2562 14:36
สอบราคาซื้อรถเข็นอเนกประสงค์แบบ BS และรถเข็นอเนกประสงค์แบบ IV 01/05/2562 16:00
สอบราคาซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ชนิดทำงานด้วยลม 24/04/2562 11:07
สอบราคาซื้อเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูงแบบ On-line Hemodiafiltration และเครื่องไตเทียม 19/04/2562 09:30
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ลาดชัน (SLOPE PROTECTION) เพื่อป้องกันหน้าดินรอบบริเวณอาคารเกษตร สนิทวงศ์ 05/04/2562 10:51
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ(Infusion Pump) 05/04/2562 10:51
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวใช้ในการแพทย์พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์สงเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ  05/04/2562 10:51
สอบราคาซื้อชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจำนวน 6 รายการ 21/03/2562 13:56
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการ 20/03/2562 15.15
สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม(คุณภาพน้ำประปา) ปีงบประมาณ 2562 19/03/2562 13:00
สอบราคาซื้อเครื่องไตเทียม (HEMODIALYSIS MACHINE) 13/03/2562 10.52
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเกษตร สนิทวงศ์และเรือนพักพยาบาล พ.ศ. 2500 07/03/2562 14:53
ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 07/03/2562 14:53
ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 04/03/2562 11:30
     

 

Copyright ? 2019 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital