ติดต่อจองบ้านพัก

ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-320200 ต่อ 1313 , 1000

 

หมายเหตุ

1.สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยมีส่วนลดค่าบริการ 30%

2.ผู้เช่าพักจะต้องเข้าที่พักและออกตามเวลาที่กำหนด

- เวลาเข้าพักตั้งแต่เวลา 14.00 น.

- เวลาออกภายใน 12.00 น.

3.กรณีพักเกินกว่าที่กำหนดไว้ เก็บเพิ่มคนละ 50 บาทต่อวัน

 

 


 

การโอนเงินเข้าบัญชี

…………

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาศรีราชา

ชื่อบัญชี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

เลขที่ 527-4-02348-2

 

หมายเหตุ ให้ผู้ที่จองบ้านพักส่ง

Fax : 038-311008

ใบโอนเงินมาให้ด้วยและระบุในใบโอนเงินว่าเป็นค่าบำรุงเรือนน้ำ

 

 

 
Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital