อัตราค่าบริการค่าห้อง

bed

ตารางตรวจคลินิก

clinic

โรงพยาบาลใส่ใจทุกปัญหา

contact

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินประทับแรม ณ รพ.สมเด็จฯ

13-3-57

17 – 18  มีนาคม  2557  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินประทับแรม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

Read More

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

12-11-56-2

12 พฤศจิกายน 2556 ผู้บริหาร และคณะโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

Read more

ขอเชิญร่วมงาน วันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จฯ ครบ 111ปี

12-11-56

โรงพยาบาลจัดสัปดาห์วันเบาหวานโลก
11 - 14 พฤศจิกายน 2556 โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเบาหวานโลก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน วิธีการป้องกันและชะลอการเกิดโรคเบาหวาน ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

Read more...

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมงาน วันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ครบ 112 ปี

28-08-2557-8 1

ชมเชยโรงพยาบาลที่รักษาบุตรสาว

ชมเชยโรงพยาบาลที่รักษาบุตรสาว (อ่านต่อที่นี่)

พระราชดำริของสมเด็จพระพันวันสาอัยยิกาเจ้า

ถ้าได้มีสถานที่พยาบาลคนเจ็บไข้ขึ้นในตำบลนี้ นอกจากจะได้ใช้เป็นที่รักษาพยาบาลข้าราชบริพารและผู้ที่ตามเสด็จนั้นแล้ว ยังจะเป็นสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงได้พึ่งพาอาศัยในยามเจ็บไข้ ซึ่งเป็นสาธารณกุศลและเป็นการช่วยชาติบ้านเมืองอีกส่วนหนึ่ง

เป็นที่พึ่งของประชาชนในภาคตะวันออกในบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อีกทั้งเป็นสถาบันหลักของภาคตะวันออกในการร่วมผลิตแพทย์และพยาบาล ดั่งพระราชดำริของ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

บทความทางการแพทย์

ข่าวรับสมัครงาน

ตำแหน่งช่าง ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
02/09/2014
14.48น.
ตำแหน่งคนงานทั่วไป ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
02/09/2014
14.20น.
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายเวชสารสนเทศ
25/08/2014
09.30น.
ตำแหน่งพนักงานครัว ฝ่ายโภชนาการ
25/08/2014
09.30น.
ตำแหน่งเภสัชกร 3-6 ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
15/08/2014
11.22น.
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
06/08/2014
16.22น.
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
28/07/2014
15.25น.
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
22/07/2014
15.55น.
ตำแหน่งผุ้ช่วยเภสัชกร 1-4 ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
15/07/2014
15.30น.
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 ศูนย์บริการสิทธิประโยชน์
02/07/2014
13.42น.

STAY CONNECTED

Joomla templates www.joomlashine.com