อัตราค่าบริการค่าห้อง

bed

ตารางตรวจคลินิก

clinic

บริจาคเลือดนอกสถานที่

blood

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินประทับแรม ณ รพ.สมเด็จฯ

13-3-57

17 – 18  มีนาคม  2557  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินประทับแรม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

Read More

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

12-11-56-2

12 พฤศจิกายน 2556 ผู้บริหาร และคณะโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

Read more

ขอเชิญร่วมงาน วันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จฯ ครบ 111ปี

12-11-56

โรงพยาบาลจัดสัปดาห์วันเบาหวานโลก
11 - 14 พฤศจิกายน 2556 โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเบาหวานโลก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน วิธีการป้องกันและชะลอการเกิดโรคเบาหวาน ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

Read more...

พระราชดำริของสมเด็จพระพันวันสาอัยยิกาเจ้า

ถ้าได้มีสถานที่พยาบาลคนเจ็บไข้ขึ้นในตำบลนี้ นอกจากจะได้ใช้เป็นที่รักษาพยาบาลข้าราชบริพารและผู้ที่ตามเสด็จนั้นแล้ว ยังจะเป็นสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงได้พึ่งพาอาศัยในยามเจ็บไข้ ซึ่งเป็นสาธารณกุศลและเป็นการช่วยชาติบ้านเมืองอีกส่วนหนึ่ง

เป็นที่พึ่งของประชาชนในภาคตะวันออกในบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อีกทั้งเป็นสถาบันหลักของภาคตะวันออกในการร่วมผลิตแพทย์และพยาบาล ดั่งพระราชดำริของ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2556
20/01/2014
16.00 น.
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
24/10/2013
14.00 น.
โรงพยาบาลจัดสัปดาห์วันเบาหวานโลก
12/11/2013
13.40 น.
ร่วมวางพวงมาลาวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลี
24/10/2013
14.20 น.
111 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
13/09/2013
16.15 น.
ขอเชิญร่วมงาน วันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จฯ ครบ 111ปี
30/08/2013
11.00 น.
ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการพิเศษ
20/08/2013
10.30 น.
19 มิถุนายน 2556 ถวายแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
25/06/2013
11.30 น.
พิธีลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ
25/06/2013
11.30 น.
ขอเรียนเชิญฟังบรรยายวิชาการเรื่อง Sport injury in pediatrics(การบาดเจ็บกีฬาในเด็ก)และ สัปดาห์งานวิจัย โดยฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้อ
19/06/2013
10.30 น.
คำชมเชยจากผู้ที่ได้รับบริการ
11/06/2013
16.20 น.
ขอเรียนเชิญผู้ที่มีภาวะเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2556 ฟรี!
27/05/2013
15.55 น.
บทความเด่น เรื่อง 17 ปีที่ถูกขังในร่างกายพิการ จากนิตยสารแพรว ปีที่ 34 ฉบับที่ 808 25 เมษายน 2556 หน้า 296-298
22/05/2013
11.40 น.
งานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา
23/04/2013
10.00 น.
งานประกวดพระเครื่องศรีราชา ครั้งที่ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม (เทศบาลนครแหลมฉบัง)
23/04/2013
10.00 น.
งานประกวดพระเครื่องศรีราชา ครั้งที่๑๐ จัดโดยชมรมพระเครื่องศรีราชา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
12/04/2013
14.00 น.

ข่าวรับสมัครงาน

นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ
19/03/2014
14.10 น.
พนักงานครัว ฝ่ายโภชนาการ
19/03/2014
14.10 น.
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ศูนย์ประกันสุขภาพ
19/03/2014
14.10 น.
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์ประกันสังคม
06/03/2014
11.50 น.
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์ประกันสังคม
06/03/2014
11.50 น.
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายเวชสารสนเทศ
06/03/2014
11.50 น.
ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1-4 ฝ่ายทันตกรรม
06/03/2014
11.50 น.
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หน่วยประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
21/01/2014
15.50 น.
ตำแหน่งพนักงานครัว ฝ่ายโภชนาการ
21/01/2014
15.50 น.
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานขับรถ ศูนย์ประกันสังคม
21/01/2014
15.50 น.

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

สอบราคาซื้อเครื่องออกคิวอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งใช้งาน
04/04/2014
15.55 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่อง Pediatric Monitor capno Graph
04/04/2014
15.40 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดันและปริมาตรพร้อมชนิดความถี่สูง
02/04/2014
15.55 น.
ประกวดราคาซื้อ Intra Aortic Ballon Pumb (IABP)
31/03/2014
15.00 น.
สอบราคาซื้อเครื่องล้างเชื่ออัตโนมัติ
28/03/2014
13.55 น.
ประกวดราคาซื้อ Interlocking nail set
27/03/2014
10.00 น.
ประกวดราคาจ้างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์อาคารหอพักนิสิตและอาจารย์แพทย์ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
27/03/2014
10.00 น.
สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบ Class II
27/03/2014
10.00 น.
สอบราคาจ้างตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2557
26/03/2014
13.00 น.
สอบราคาซื้อเครื่อง CHOLEDO CHO SCOPE(ชุดกล้องส่องตรวจในท่อทางเดินน้ำดี)
24/03/2014
13.00 น.
สอบราคาซื้อตู้อบทารกแรกเกิด (lncubator)
24/03/2014
13.00 น.
สอบราคาซื้อเครื่องส่องไฟรักษาตัวเหลืองชนิด LED
14/03/2014
13.00 น.
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดแรงดันบวก (CPAP)
14/03/2014
13.00 น.
ประกวดราคาจะซื้อจะขายอาหารสำหรับคนไข้
10/03/2014
16.24 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ ชนิดลำแสงสีเขียว
04/02/2014
14.20 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่อง Intra Aortic Ballon Pumb (IABP)
04/02/2014
11.20 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่อง Interlocking nail set
04/02/2014
14.20 น.
สอบราคาซ์้อเครื่อง Portable Ultrasound
30/01/2014
11.20 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่อง FIBROSCAN
30/01/2014
11.20 น.
สอบราคาซื้อเครื่อง CO2 Laser (สำหรับตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนัง)
30/01/2014
11.20 น.
สอบราคาซื้อ Basic Instrument Set for DCP
28/01/2014
11.50 น.
สอบราคาซื้อ Locking Instument Set
28/01/2014
11.50 น.
สอบราคาซื้อ Head Light
28/01/2014
11.50 น.

ดูทั้งหมด...

STAY CONNECTED

Joomla templates www.joomlashine.com