งานวันพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย

DSC 4846

บุคคลคุณธรรมแห่งปี 2557

DSC 39762

โรงพยาบาลใส่ใจทุกปัญหา

contact

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินประทับแรม ณ รพ.สมเด็จฯ

13-3-57

17 – 18  มีนาคม  2557  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินประทับแรม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

Read More

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

12-11-56-2

12 พฤศจิกายน 2556 ผู้บริหาร และคณะโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

Read more

ขอเชิญร่วมงาน วันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จฯ ครบ 111ปี

12-11-56

โรงพยาบาลจัดสัปดาห์วันเบาหวานโลก
11 - 14 พฤศจิกายน 2556 โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันเบาหวานโลก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน วิธีการป้องกันและชะลอการเกิดโรคเบาหวาน ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

Read more...

พระราชดำริของสมเด็จพระพันวันสาอัยยิกาเจ้า

ถ้าได้มีสถานที่พยาบาลคนเจ็บไข้ขึ้นในตำบลนี้ นอกจากจะได้ใช้เป็นที่รักษาพยาบาลข้าราชบริพารและผู้ที่ตามเสด็จนั้นแล้ว ยังจะเป็นสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงได้พึ่งพาอาศัยในยามเจ็บไข้ ซึ่งเป็นสาธารณกุศลและเป็นการช่วยชาติบ้านเมืองอีกส่วนหนึ่ง

เป็นที่พึ่งของประชาชนในภาคตะวันออกในบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อีกทั้งเป็นสถาบันหลักของภาคตะวันออกในการร่วมผลิตแพทย์และพยาบาล ดั่งพระราชดำริของ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ข่าวรับสมัครงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
20/10/2014
15.38น.
ตำแหน่งพนักงานครัว ฝ่ายโภชนาการ
07/10/2014
16.00น.
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 ศูนย์บริการสิทธิประโยชน์
07/10/2014
16.00น.
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์ประกันสังคม
29/09/2014
14.32น.
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ในตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
18/09/2014
16.00น.
ตำแหน่งนักการภารโรง ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
18/09/2014
16.00น.
ตำแหน่งเภสัชกร 3-6 ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
18/09/2014
16.00น.
ตำแหน่งช่าง ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
02/09/2014
14.48น.
ตำแหน่งคนงานทั่วไป ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
02/09/2014
14.20น.
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายเวชสารสนเทศ
25/08/2014
09.30น.
ตำแหน่งพนักงานครัว ฝ่ายโภชนาการ
25/08/2014
09.30น.
ตำแหน่งเภสัชกร 3-6 ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
15/08/2014
11.22น.
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
28/07/2014
15.25น.
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 ศูนย์บริการสิทธิประโยชน์
02/07/2014
13.42น.

คำชมเชยจากผู้รับบริการ

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2558
02/10/2014
10.21น.
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดบริเวณ โซน1,โซน2 และโซน3 ปีงบประมาณ 2558
16/09/2014
15.50น.
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด หนู ยุง แมลงสาบ
16/09/2014
15.50น.
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2556
16/09/2014
15.50น.
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ปีงบประมาณ 2558
16/09/2014
15.50น.
สอบราคาจะซื้อจะขายกระดาษถ่ายเอกสารสั้น A4 80g ปีงบประมาณ 2558
08/09/2014
15.08น.
ประกวดราคาน้ำยาล้างไต ปีงบประมาณ 2558
28/08/2014
14.01น.
ประกวดราคาเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558
28/08/2014
13.50น.
ประกวดราคายาเม็ด ปีงบประมาณ 2558
28/08/2014
13.46น.
ประกวดราคายาฉีด ปีงบประมาณ 2558
28/08/2014
13.43น.
ประกวดราคาน้ำเกลือ ปีงบประมาณ 2558
28/08/2014
13.20น.
ประกวดราคายาใช้ภายนอก ปีงบประมาณ 2558
28/08/2014
13.26น.
ประกวดราคายาน้ำรับประทาน ปีงบประมาณ 2558
28/08/2014
13.09น.

STAY CONNECTED

Joomla templates www.joomlashine.com